הזמנות

5% הנחה למזמינים באתר הבית

הזמנות

תקנון האתר

אתר האינטרנט www.ksuites8.co.il הינו האתר הרשמי של מלון דירות " K Suites Apartment "
הזמנת לינה במלון אפשרית באמצעות אתר זה או באמצעות טלפון – 03-6125555.
כל המזמין לינה / לינות דרך אתר זה, מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו וכי לא תהייה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או כנגד בית המלון ו/או מי מטעמו.
כל המזמין לינה דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומספר כרטיס אשראי.
הזנת פרטים אישיים כוזבים, תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים העלולים להיגרם לאתר ו/או לבית הארחה ו/או למי מטעמם.

תנאי השימוש באתר

כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, אמריקאן אקספרס, ישראכרט ומסטרקארד. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי מועברים להבטחת ההזמנה בלבד. חיוב הכרטיס יתבצע במלון, למעט מבצעים או מחירונים בהם יצויין כי התשלום מתבצע עם ביצוע ההזמנה.
שימוש לא חוקי באתר זה או במידע המופיע באתר ייחשב כהפרת זכויות יוצרים או דינים אחרים הקשורים בו.
החברה שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד.

ביצוע הזמנה

ביצוע הזמנה יעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה.
ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי.
פרטי כרטיס האשראי המוזנים הם לשם הבטחת ההזמנה בלבד. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להדפיס הודעה זו להביאה למלון ולהציגה בקבלה. אישור ההזמנה בצורה זאת הוא אוטומטי, חיוב כרטיס האשראי בפועל, יבוצע עם ההגעה למלון אלא אם צויין אחרת.

מדיניות ביטול הזמנות

1. עונה רגילה:
אורח שיבטל הזמנתו בטווח של 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה יחויב בדמי טיפול בסך 100 שקלים או ב-5% מערך העסקה, הגבוה מביניהם.
אורח שיבטל הזמנתו 7 ימים ופחות לפני מועד האירוח יחויב בסך 50% מערך ההזמנה הכולל.
במידה ואורח ביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, במקרה כזה יחויב האורח בסך 100% מערך ההזמנה הכולל.
2. 1-20 למאי, 12-16 ליוני, 29/12 עד ה 2/1, יולי, אוגוסט, חגים ואירועים מיוחדים:
במידה ויבטל האורח את ההזמנה בטווח של 30 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, יחויב האורח בדמי טיפול בסך 100 ₪ או 5% מערך ההזמנה הכולל, הגבוה מביניהם..
אורח שיבטל הזמנתו 21 ימים לפני מועד האירוח בבית המלון ועד14 ימים לפני מועד האירוח יחויב בסך 25% מערך ההזמנה.
במידה וביטול ההזמנה ייעשה 14 ימים ופחות לפני מועד האירוח, במקרה זה יחויב בסך 50% מערך ההזמנה הכולל.
כללי: במידה ואורח ביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, במקרה כזה יחויב האורח בסך 100% מערך ההזמנה הכולל.

תנאים והגבלות

א. המחירים באתר הינם בשקלים חדשים כוללים מע"מ כחוק .
ב. למזמינים בעלי אזרחות זרה (שאינם מחזיקים גם באזרחות ישראלית) תתאפשר הזמנת חדרים דרך האתר בדולרים עפ"י המחירים המפורסמים באתר בשפה האנגלית. התשלום יבוצע במלון במטבע זר או בשקלים בהתאם לשער ההמרה של הדולר נכון ליום התשלום, כפי שמפורסם ע"י בנק ישראל.
ג. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות.
ד. מס' המקומות מוגבל וביצוע הזמנת הלינה/לינות הינו ע"ב זמינות באתר.
ה. שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה לפני/אחרי השעות כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף. בשבתות ובחגי ישראל, קבלת החדרים תתבצע כשעתיים לאחר צאת השבת /חג.
ו. תינוק – מי שגילו עד שנתיים. ילד מי שגילו בין שנתיים ל – 12 שנים.
ז. הזמנת האירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 תתאפשר בליווי מבוגר.
ח. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון.
ט. המלון אינו אחראי לטעות שנעשתה ע"י המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר החדרים, מספר הלילות המוזמנים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר.
י. התשלום יתבצע במלון בכרטיס אשראי או במזומן בלבד. (לא יתקבלו קופונים או שוברים, ללא כפל מבצעים והנחות).
יא. במקרה של חסרים בחדר לאחר עזיבת הלקוח המלון יהא רשאי להשתמש בכרטיס האשראי אשר ניתן לביטחון על מנת לחייב במחיר המלא של הפרטי/ים החסרים.

הגבלת אחריות

המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו איננו אחראי לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת השימוש באתר, לרבות בעת ניסיון לבצע הזמנה.
כן לא יהיו אחראים לכך שהשרת באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או גורמים אחרים העשויים לפגוע במחשב של המזמין בעת היכנסו לאתר.
המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו אינם אחראים למידע מטעם צדדים שלישיים המוצגים באתר ובכלל זה מודעות פרסומת.

דין וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה, ועל הנובע ממנו או הכרוך בו.
מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, ובכל הנוגע להסכם זה, יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב.

שינויים באתר

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו , הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.
ט.ל.ח

שינוי גודל גופנים
ניגודיות